Jabłonna Lacka

 


08-304 Jabłonna Lacka, Klonowa 14
Nr kier: 025; tel. bezp.: 7871023, fax: 7871149
Adres e-mail:
gmina@jablonnalacka.com.pl
Jabłonna Lacka, Powiat sokołowski, woj. mazowieckie
NIP: [823-155-99-06], REGON: [711-582-032]

___________________________________________________

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Jabłonna Lacka,

na który Interesanci mogą dokonywać wpłaty:

54 9221 0000 0022 0248 2000 0020

___________________________________________________

Urząd Gminy w Jabłonnie Lackiej jest czynny

od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00