KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

 

 

Pani Maria Kowalska – Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Jabłonna Lacka

 

Kontakt:

Maria Kowalska

Urząd Gminy Jabłonna Lacka

ul. Klonowa 14

08-304 Jabłonna Lacka

Tel. 25 787 10 23

E-mail: sekretarz@jablonnalacka.com.pl

 

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 

1)      wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Jabłonna Lacka;

2)      przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3)      monitorowanie działań Urzędu Gminy Jabłonna Lacka w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4)      sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja ww. raportu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jabłonna Lacka.